Tìm thấy 86 thủ tục

Mức độ 4
Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên
Mức độ 4
Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
Mức độ 4
Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Mức độ 4
Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển
Mức độ 4
Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Mức độ 4
Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông
Mức độ 4
Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học
Mức độ 4
Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú
Mức độ 4
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Mức độ 4
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
Mức độ 4
Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam
Loading...