Tìm thấy 86 thủ tục

Mức độ 4
Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
Mức độ 4
Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập
Mức độ 4
Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)
Mức độ 4
Giải thể trường trung học phổ thông chuyên
Mức độ 4
Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học
Mức độ 4
Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông chuyên
Mức độ 4
Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
Mức độ 4
Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục.
Mức độ 4
Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương
Mức độ 4
Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục
Mức độ 4
Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập
Mức độ 4
Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Mức độ 4
Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Mức độ 4
Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Mức độ 4
Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục (Trường trung học bao gồm: trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên).
Loading...