Tìm thấy 86 thủ tục

Mức độ 4
Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông
Mức độ 4
Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)
Mức độ 4
Sáp nhập, chia tách trường THPT
Mức độ 4
Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục
Mức độ 4
Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoài
Mức độ 4
Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông Việt Nam về nước
Mức độ 4
Tuyển sinh trung học phổ thông
Mức độ 4
Xin học lại tại các trường khác đối với học sinh trung học
Mức độ 3
Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục
Mức độ 4
Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Mức độ 4
Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
Mức độ 4
Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
Mức độ 4
Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia
Mức độ 3
Đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên học các ngành đào tạo giáo viên tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng được phép đào tạo giáo viên
Mức độ 4
Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học
Loading...