Tìm thấy 54 thủ tục

Mức độ 4
Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).
Mức độ 4
Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
Mức độ 4
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Mức độ 4
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Mức độ 4
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
Mức độ 4
Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã
Mức độ 4
Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp THCS
Mức độ 4
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
Mức độ 4
Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
Mức độ 4
Cho phép trường THCS hoạt động trở lại
Mức độ 4
Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)
Mức độ 4
Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở
Mức độ 4
Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).
Mức độ 4
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 4
Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
Loading...