CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 38 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
31 1.004551.000.00.00.H38 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
32 1.004572.000.00.00.H38 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
33 1.004580.000.00.00.H38 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
34 1.004594.000.00.00.H38 Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 -3 sao đối với cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch) Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
35 1.004605.000.00.00.H38 Cấp giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
36 1.004623.000.00.00.H38 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
37 1.004628.000.00.00.H38 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
38 2.001628.000.00.00.H38 Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch