CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 405 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 KT MT-02 Đăng ký khai thác nước dưới đất Tài nguyên & môi trường
47 KT TT-04 Xác minh tài sản, thu nhập Thanh tra
48 KT TTTT_03 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thông tin truyền thông
49 KT VH-08 Đăng ký tổ chức lễ hội Văn hóa, thể thao và du lịch
50 KT YT-01 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Y tế
51 DDH_04 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Đất đai
52 NV-04 Thẩm định thành lập tổ chức hành chính Nội vụ
53 DD_04 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Đất đai
54 LĐH_01 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi Lao động thương binh & xã hội
55 KT CTM-06 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công thương
56 KT CTM-08 Cấp giấy phép bán lẻ rượu Công thương
57 KT GT_04 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Giao thông vận tải
58 KT TP-04 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Tư pháp
59 KT KH-16 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã. Kế hoạch & đầu tư
60 KT LĐ-01 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động thương binh & xã hội