CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 478 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
91 1.000798.000.00.00.H38 Thủ tục Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Cấp Quận/huyện Đất đai
92 2.001809.000.00.00.H38 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
93 2.001711.000.00.00.H38 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Cấp Quận/huyện Giao thông vận tải
94 1.001766.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Tư pháp
95 1.004979.000.00.00.H38 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Cấp Quận/huyện Kế hoạch & đầu tư
96 2.000298.000.00.00.H38 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Cấp Quận/huyện Lao động thương binh & xã hội
97 1.010818.000.00.00.H38 Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày Cấp Quận/huyện Lao động thương binh & xã hội
98 1.011336 Thủ tục hỗ trợ tích tụ đất đai Cấp Quận/huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
99 1.000071.000.00.00.H38 Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh Cấp Quận/huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
100 1.001220.000.00.00.H38 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Cấp Quận/huyện Nội vụ
101 2.000267.000.00.00.H38 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Cấp Quận/huyện Nội vụ
102 1.010724.000.00.00.H38 Cấp đổi giấy phép môi trường (cấp Huyện) Cấp Quận/huyện Tài nguyên & môi trường
103 1.010725.000.00.00.H38 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp Huyện) Cấp Quận/huyện Tài nguyên & môi trường
104 2.002402.000.00.00.H38 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Cấp Quận/huyện Thanh tra
105 2.001884.000.00.00.H38 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Quận/huyện Thông tin truyền thông