CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 130 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
76 2.000305.000.00.00.H38 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Cấp Xã/Phường/Thị trấn Nội vụ
77 2.000346.000.00.00.H38 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Cấp Xã/Phường/Thị trấn Nội vụ
78 1.008603 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Cấp Xã/Phường/Thị trấn Tài nguyên & môi trường
79 2.002403 Thủ tục thực hiện việc giải trình Cấp Xã/Phường/Thị trấn Thanh tra
80 2.002501.000.00.00.H38 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã Cấp Xã/Phường/Thị trấn Thanh tra
81 1.002150 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Cấp Xã/Phường/Thị trấn Y tế
82 2.000184.000.00.00.H38 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Cấp Xã/Phường/Thị trấn Công thương
83 2.001659 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Cấp Xã/Phường/Thị trấn Giao thông vận tải
84 1.004827.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Cấp Xã/Phường/Thị trấn Tư pháp
85 2.000815 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Cấp Xã/Phường/Thị trấn Tư pháp
86 2.000337.000.00.00.H38 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Cấp Xã/Phường/Thị trấn Nội vụ
87 2.002401 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Cấp Xã/Phường/Thị trấn Thanh tra
88 2.002402 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Cấp Xã/Phường/Thị trấn Thanh tra
89 2.000206.000.00.00.H38 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Cấp Xã/Phường/Thị trấn Công thương
90 1.004837.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký giám hộ Cấp Xã/Phường/Thị trấn Tư pháp