CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 104 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
91 1.001837.000.00.00.H38 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài (Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ) Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
92 1.003275.000.00.00.H38 Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy (Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ) Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
93 1.004503.000.00.00.H38 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
94 1.004551.000.00.00.H38 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
95 1.004572.000.00.00.H38 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
96 1.004580.000.00.00.H38 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
97 1.004594.000.00.00.H38 Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 -3 sao đối với cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch) Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
98 1.004605.000.00.00.H38 Cấp giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
99 1.004623.000.00.00.H38 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
100 1.004628.000.00.00.H38 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
101 1.012084 Cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo đề nghị của cơ quan, tổ chức cá nhân Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
102 1.012085 Hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc theo đơn đề nghị Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
103 2.001628.000.00.00.H38 Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
104 1.001523.000.00.00.H38 Bổ nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cấp Quận/huyện Y tế