CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 244 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
241 2.000298.000.00.00.H38 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Cấp Quận/huyện Lao động thương binh & xã hội
242 1.003827.000.00.00.H38 Thủ tục thành lập hội Cấp Quận/huyện Nội vụ
243 1.004873.000.00.00.H38 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Cấp Quận/huyện Tư pháp
244 1.003841.000.00.00.H38 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Cấp Quận/huyện Nội vụ