CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 183 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
76 2.000950.000.00.00.H38 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Cấp Quận/huyện Tư pháp
77 2.000815 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Cấp Quận/huyện Tư pháp
78 2.000913.000.00.00.H38 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Cấp Quận/huyện Tư pháp
79 1.009364 Hỗ trợ thực hiện dự án ứng dụng kết quả của các đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước Cấp Quận/huyện Khoa học và Công nghệ
80 1.010938.000.00.00.H38 Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Cấp Quận/huyện Lao động thương binh & xã hội
81 2.000744.000.00.00.H38 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng Cấp Quận/huyện Lao động thương binh & xã hội
82 2.002284.000.00.00.H38 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc Cấp Quận/huyện Lao động thương binh & xã hội
83 1.004498.000.00.00.H38 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Cấp Quận/huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
84 1.01134 Thủ tục hỗ trợ dự án trồng cây ăn quả Cấp Quận/huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
85 1.001212.000.00.00.H38 Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Cấp Quận/huyện Nội vụ
86 1.006344.000.00.00.H38 Thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Cấp Quận/huyện Tài chính
87 1.010724.000.00.00.H38 Cấp đổi giấy phép môi trường Cấp Quận/huyện Tài nguyên & môi trường
88 2.002409.000.00.00.H38 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Cấp Quận/huyện Thanh tra
89 1.003635.000.00.00.H38 Thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
90 1.003645.000.00.00.H38 Đăng ký tổ chức lễ hội Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch