CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 183 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
46 1.001134.000.00.00.H38 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. Cấp Quận/huyện Đất đai
47 2.000927 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Cấp Quận/huyện Tư pháp
48 1.003434.000.00.00.H38 Hỗ trợ dự án liên kết Cấp Quận/huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
49 1.011335 Thủ tục hỗ trợ lãi suất vốn vay Cấp Quận/huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
50 1.011351 Thủ tục hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp Cấp Quận/huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
51 2.002408.000.00.00.H38 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Cấp Quận/huyện Thanh tra
52 2.000913 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Cấp Quận/huyện Tư pháp
53 2.001819.000.00.00.H38 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) Cấp Quận/huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
54 2.001823.000.00.00.H38 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) Cấp Quận/huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
55 2.002395.000.00.00.H38 Giải quyết tố cáo tại cấp huyện Cấp Quận/huyện Thanh tra
56 2.000599.000.00.00.H38 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp Quận/huyện Công thương
57 1.002969.000.00.00.H38 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện. Cấp Quận/huyện Đất đai
58 2.000908 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Cấp Quận/huyện Tư pháp
59 1.011344 Thủ tục hỗ trợ cơ sở chế biến, bảo quản nông sản Cấp Quận/huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
60 1.010944.000.00.00.H38 Tiếp công dân tại cấp huyện Cấp Quận/huyện Thanh tra