CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 183 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
31 2.002100.000.00.00.H38 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của Hội Cấp Quận/huyện Nội vụ
32 2.002401.000.00.00.H38 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Cấp Quận/huyện Thanh tra
33 1.00215 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Cấp Quận/huyện Y tế
34 1.002150.000.00.00.H38 Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Cấp Quận/huyện Y tế
35 1.002231.000.00.00.H38 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnh Cấp Quận/huyện Y tế
36 1.002255.000.00.00.H38 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất. Cấp Quận/huyện Đất đai
37 2.000942 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Cấp Quận/huyện Tư pháp
38 1.003605.000.00.00.H38 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Cấp Quận/huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
39 3.000154.000.00.00.H38 Xác nhận bảng kê gỗ nhập khẩu khi thực hiện thủ tục hải quan Cấp Quận/huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
40 3.000175.000.00.00.H38 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu Cấp Quận/huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
41 1.003732.000.00.00.H38 Thủ tục hội tự giải thể Cấp Quận/huyện Nội vụ
42 1.005201.000.00.00.H38 Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Cấp Quận/huyện Nội vụ
43 2.002402.000.00.00.H38 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Cấp Quận/huyện Thanh tra
44 2.002403.000.00.00.H38 Thủ tục thực hiện giải trình Cấp Quận/huyện Thanh tra
45 1.002216.000.00.00.H38 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh đặc biệt điều trị tại nhà Cấp Quận/huyện Y tế