CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 191 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 QLVT-08 Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác Quản Lý Vận Tải
92 DTNDM-16 Dự học, thi, kiểm tra để được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn Đường thủy nội địa
93 NL-19 Cấp Giấy phép lái xe quốc tế Quản Lý Người Lái
94 QLVT-09 Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Quản Lý Vận Tải
95 DTNDM-17 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa Đường thủy nội địa
96 NL_017 Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế Quản Lý Người Lái
97 QLVT-10 Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Quản Lý Vận Tải
98 DTNDM-18 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa Đường thủy nội địa
99 DTND_018 Chấp thuận tiếp tục sử dụng đối với công trình đường thủy nội địa hết tuổi thọ thiết kế Đường thủy nội địa
100 VT_018 Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào Quản Lý Vận Tải
101 DTNDM-19 Thiết lập khu neo đậu Đường thủy nội địa
102 VT_019 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện Quản Lý Vận Tải
103 DTNDM-20 Công bố hoạt động khu neo đậu Đường thủy nội địa
104 VT_020 Gia hạn Giấy phép liên vận Lào – Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào Quản Lý Vận Tải
105 DTNDM-21 Công bố đóng khu neo đậu Đường thủy nội địa