CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 191 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 DTND_004 Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Đường thủy nội địa
32 QLGT-04 Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ. Quản Lý Giao Thông
33 QLGT-06 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Quản Lý Giao Thông
34 HDXD-05 Gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Hoạt động Xây dựng
35 NL_004 Cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch loại 3 Quản Lý Người Lái
36 PT_004 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến Quản Lý Phương Tiện
37 QLDS_0005 Gia hạn giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt Đường sắt
38 DTNDM-05 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính Đường thủy nội địa
39 DTND_005 Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Đường thủy nội địa
40 QLGT-08 Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Quản Lý Giao Thông
41 HDXD-12 Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, nhóm C Hoạt động Xây dựng
42 NL_005 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam Quản Lý Người Lái
43 PT_005 Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý. Quản Lý Phương Tiện
44 QLDS_0006 Chấp thuận chủ trương kết nối các tuyến đường sắt Đường sắt
45 DTNDM-06 Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính Đường thủy nội địa