CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 191 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 NL_002 Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô Quản Lý Người Lái
17 PT_002 Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Quản Lý Phương Tiện
18 QLVT-02 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng Quản Lý Vận Tải
19 TC_0003 thực hiện giao việc bảo trì tài sản hạ tầng đường bộ cho nhà thầu thi công xây dựng. Đường bộ
20 QLDS_0003 Bãi bỏ đường ngang Đường sắt
21 DTNDM-03 Công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa trong trường hợp bến thủy nội địa có quy mô, thông số kỹ thuật phù hợp với cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa Đường thủy nội địa
22 DTND_003 Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa Đường thủy nội địa
23 TND2-DM Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung Đường thủy nội địa
24 QLGT-03 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ Quản Lý Giao Thông
25 HDXD-03 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (do mất, hư hỏng) Hoạt động Xây dựng
26 NL_003 Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Quản Lý Người Lái
27 PT_003 Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Quản Lý Phương Tiện
28 QLVT-03 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng Quản Lý Vận Tải
29 QLDS_0004 Cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt Đường sắt
30 DTNDM-04 Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa Đường thủy nội địa