CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 94 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
31 1.001738.000.00.00.H38 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Sở Văn hóa và Thể thao Mỹ thuật nhiếp ảnh triển lãm
32 1.001704.000.00.00.H38 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Sở Văn hóa và Thể thao Mỹ thuật nhiếp ảnh triển lãm
33 1.001671.000.00.00.H38 Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Sở Văn hóa và Thể thao Mỹ thuật nhiếp ảnh triển lãm
34 1.000560.000.00.00.H38 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh Sở Văn hóa và Thể thao Thể dục thể thao
35 1.001229.000.00.00.H38 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa và Thể thao Mỹ thuật nhiếp ảnh triển lãm
36 1.001211.000.00.00.H38 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa và Thể thao Mỹ thuật nhiếp ảnh triển lãm
37 1.001191.000.00.00.H38 Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa và Thể thao Mỹ thuật nhiếp ảnh triển lãm
38 1.001182.000.00.00.H38 Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa và Thể thao Mỹ thuật nhiếp ảnh triển lãm
39 1.001147.000.00.00.H38 Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa và Thể thao Mỹ thuật nhiếp ảnh triển lãm
40 1.001500.000.00.00.H38 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném Sở Văn hóa và Thể thao Thể dục thể thao
41 1.005162.000.00.00.H38 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu Sở Văn hóa và Thể thao Thể dục thể thao
42 1.001517.000.00.00.H38 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao Sở Văn hóa và Thể thao Thể dục thể thao
43 1.001527.000.00.00.H38 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ Sở Văn hóa và Thể thao Thể dục thể thao
44 1.001056.000.00.00.H38 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao Sở Văn hóa và Thể thao Thể dục thể thao
45 1.003654.000.00.00.H38 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh Sở Văn hóa và Thể thao Văn hóa cơ sở