CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 94 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
16 1.000936.000.00.00.H38 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Golf Sở Văn hóa và Thể thao Thể dục thể thao
17 1.001123.000.00.00.H38 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hóa
18 1.001833.000.00.00.H38 Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hóa
19 1.001195.000.00.00.H38 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taekwondo Sở Văn hóa và Thể thao Thể dục thể thao
20 1.001822.000.00.00.H38 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hóa
21 1.002003.000.00.00.H38 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hóa
22 1.003901.000.00.00.H38 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hóa
23 2.001641.000.00.00.H38 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hóa
24 1.000830.000.00.00.H38 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và Diều bay Sở Văn hóa và Thể thao Thể dục thể thao
25 1.001833.000.00.00.H38 Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Sở Văn hóa và Thể thao Mỹ thuật nhiếp ảnh triển lãm
26 1.005163.000.00.00.H38 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness Sở Văn hóa và Thể thao Thể dục thể thao
27 1.001809.000.00.00.H38 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Sở Văn hóa và Thể thao Mỹ thuật nhiếp ảnh triển lãm
28 1.000644.000.00.00.H38 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ Sở Văn hóa và Thể thao Thể dục thể thao
29 1.001778.000.00.00.H38 Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ Sở Văn hóa và Thể thao Mỹ thuật nhiếp ảnh triển lãm
30 1.001755.000.00.00.H38 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng Sở Văn hóa và Thể thao Mỹ thuật nhiếp ảnh triển lãm