CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 120 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CC_001 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng. Công chứng
2 CT_001 Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
3 DG1-DM Cấp Thẻ đấu giá viên Đấu giá tài sản
4 GDTP_001 Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên Tư pháp Giám định tư pháp
5 HGTM_09 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc (chuẩn) Hòa giải thương mại
6 HT_001 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ Tịch
7 LLTP_001 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Lý lịch tư pháp
8 LS_001 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Luật Sư
9 TTNCN-01 Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng Nuôi con nuôi
10 QTV_001 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân. Quản Tài Viên
11 TTQT-1 Nhập quốc tịch Việt Nam Quốc tịch
12 TGPL_001 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý- 190682 Trợ giúp pháp lý
13 TPL-01 Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại Thừa phát lại
14 TVPL_001 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật. Tư vấn pháp luật
15 BT_02 Thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường Bồi thường nhà nước