CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 114 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
106 2.002032.000.00.00.H38 Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
107 2.002018.000.00.00.H38 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
108 2.002017.000.00.00.H38 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
109 2.002015.000.00.00.H38 Cập nhật bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
110 2.002029.000.00.00.H38 Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
111 2.002023.000.00.00.H38 Giải thể doanh nghiệp Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
112 2.002022.000.00.00.H38 Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
113 2.002020.000.00.00.H38 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
114 2.002016.000.00.00.H38 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp