CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 29 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
16 1.003275.000.00.00.H38 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng* hoặc bị tiêu hủy Sở Du lịch Du lịch
17 1.005161.000.00.00.H38 Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Sở Du lịch Du lịch
18 1.003002.000.00.00.H38 Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Sở Du lịch Du lịch
19 1.004628.000.00.00.H38 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Sở Du lịch Du lịch
20 1.004623.000.00.00.H38 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Sở Du lịch Du lịch
21 1.001432.000.00.00.H38 Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Sở Du lịch Du lịch
22 1.004614.000.00.00.H38 Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa Sở Du lịch Du lịch
23 1.003490.000.00.00.H38 Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh Sở Du lịch Du lịch
24 1.004551.000.00.00.H38 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Du lịch Du lịch
25 1.004503.000.00.00.H38 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Du lịch Du lịch
26 1.001455.000.00.00.H38 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Du lịch Du lịch
27 1.004580.000.00.00.H38 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Du lịch Du lịch
28 1.004572.000.00.00.H38 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Du lịch Du lịch
29 1.004594.000.00.00.H38 Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch Sở Du lịch Du lịch