CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 124 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
121 2.000621.000.00.00.H38 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Sở Công Thương Công nghiệp
122 2.000643.000.00.00.H38 Cấp lại thẻ an toàn điện Sở Công Thương Công nghiệp
123 2.000633.000.00.00.H38 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Sở Công Thương Công nghiệp
124 2.001549.000.00.00.H38 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương Sở Công Thương Công nghiệp