CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 167 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 DL018 Thay đổi định mức số hộ dùng chung công tơ DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
92 CN_0018 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất Công nghiệp
93 KT TP-19 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Tư pháp
94 TPX_18 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Tư pháp
95 DL019 Thay đổi mục đích sử dụng điện DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
96 GDNN_00019 Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp
97 KT TP-33 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) Tư pháp
98 TPX_19 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Tư pháp
99 DL020 Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
100 08 Thủ tục thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người Hoạt động khoa học & công nghệ
101 TPX_20 Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn Tư pháp
102 DL021 Cấp điện trở lại khi khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
103 09 Thủ tục Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người. Hoạt động khoa học & công nghệ
104 TPX_21 Thủ tục đăng ký lại khai tử Tư pháp
105 DL022 Cấp điện trở lại khi khách hàng bị tạm ngừng sử dụng điện do yêu cầu của cơ quan nhà nước DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ