CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 167 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 TPX_10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới-x Tư pháp
62 DL011 Tư vấn thiết kế, xây lắp công trình điện DỊCH VỤ HỖ TRỢ
63 CN_0011 Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất Công nghiệp
64 TCĐLCL_11 Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển, xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
65 TC011 Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã, địa điểm kinh doanh HTX Tài chính
66 TPX_11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Tư pháp
67 KT LĐ-07 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động thương binh & xã hội
68 DL012 Giải đáp kiến nghị DỊCH VỤ HỖ TRỢ
69 TPX_12 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Tư pháp
70 KT NV-15 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Nội vụ
71 DL013 Cập nhật thông tin khách hàng DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
72 CN_0013 Cấp điều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Công nghiệp
73 KT TP-13 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Tư pháp
74 TPX_13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Tư pháp
75 KT NV-16 Thủ tục thành lập hội Nội vụ