CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 478 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
76 1.011335 Thủ tục hỗ trợ lãi suất vốn vay Cấp Quận/Huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
77 1.001662.000.00.00.H38 Đăng ký khai thác nước dưới đất (TTHC cấp huyện) Cấp Quận/Huyện Tài nguyên & môi trường
78 2.000381.000.00.00.H38 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Cấp Quận/Huyện Tài nguyên & môi trường
79 1.010726.000.00.00.H38 Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Huyện) Cấp Quận/Huyện Tài nguyên & môi trường
80 2.002401.000.00.00.H38 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Cấp Quận/Huyện Thanh tra
81 2.001885.000.00.00.H38 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Quận/Huyện Thông tin truyền thông
82 1.003635.000.00.00.H38 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
83 1.002425.000.00.00.H38 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Cấp Quận/Huyện Y tế
84 GDH_46 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên Cấp Quận/Huyện Giáo dục & Đào tạo
85 1.003688.000.00.00.H38 Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu Cấp Quận/Huyện Đất đai
86 1.011441.000.00.00.H38 Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Cấp Quận/Huyện Đất đai
87 1.009323.000.00.00.H38 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp Quận/Huyện Nội vụ
88 1.006344.000.00.00.H38 Thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Cấp Quận/Huyện Tài chính
89 1.001279.000.00.00.H38 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/Huyện Công thương
90 2.000620.000.00.00.H38 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Cấp Quận/Huyện Công thương