CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 478 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
61 1.009333.000.00.00.H38 Thẩm định giải thể tổ chức hành chính Cấp Quận/Huyện Nội vụ
62 1.009995.000.00.00.H38 Cấp giấy phép xây dựng sủa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị /tín ngưỡng, tôn giáo/tượng đài, tranh hoành tráng/theo giaia đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giaia đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/dự án) và nhà ở riêng lẻ Cấp Quận/Huyện Xây dựng
63 1.003862.000.00.00.H38 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Cấp Quận/Huyện Đất đai
64 1.001622.000.00.00.H38 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Cấp Quận/Huyện Giáo dục & Đào tạo
65 1.000094.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Cấp Quận/Huyện Tư pháp
66 1.010736.000.00.00.H38 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Cấp Quận/Huyện Tài nguyên & môi trường
67 1.008900.000.00.00.H38 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
68 2.000629.000.00.00.H38 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/Huyện Công thương
69 1.004475.000.00.00.H38 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Cấp Quận/Huyện Giáo dục & Đào tạo
70 1.004036.000.00.00.H38 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Cấp Quận/Huyện Giao thông vận tải
71 2.000806.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/Huyện Tư pháp
72 1.001570.000.00.00.H38 Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh Cấp Quận/Huyện Kế hoạch & đầu tư
73 1.010820.000.00.00.H38 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. Cấp Quận/Huyện Lao động thương binh & xã hội
74 1.010829.000.00.00.H38 Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Cấp Quận/Huyện Lao động thương binh & xã hội
75 1.010939.000.00.00.H38 Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Cấp Quận/Huyện Lao động thương binh & xã hội