CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 478 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
46 2.001234.000.00.00.H38 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Cấp Quận/Huyện Đất đai
47 1.003572.000.00.00.H38 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” (đồng loạt) Cấp Quận/Huyện Đất đai
48 2.002482.000.00.00.H38 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước Cấp Quận/Huyện Giáo dục & Đào tạo
49 1.004444.000.00.00.H38 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Cấp Quận/Huyện Giáo dục & Đào tạo
50 1.004047.000.00.00.H38 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Cấp Quận/Huyện Giao thông vận tải
51 2.000528.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/Huyện Tư pháp
52 1.001266.000.00.00.H38 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Cấp Quận/Huyện Kế hoạch & đầu tư
53 2.000720.000.00.00.H38 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Cấp Quận/Huyện Kế hoạch & đầu tư
54 1.008365.000.00.00.H38 Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do đại dịch COVID-19 Cấp Quận/Huyện Lao động thương binh & xã hội
55 1.010824.000.00.00.H38 Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần Cấp Quận/Huyện Lao động thương binh & xã hội
56 1.010825.000.00.00.H38 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ. Cấp Quận/Huyện Lao động thương binh & xã hội
57 1.010940.000.00.00.H38 Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Cấp Quận/Huyện Lao động thương binh & xã hội
58 1.000037.000.00.00.H38 Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp huyện) Cấp Quận/Huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
59 1.000316.000.00.00.H38 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Cấp Quận/Huyện Nội vụ
60 1.009975.000.00.00.H38 Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Cấp Quận/Huyện Xây dựng