CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 2341 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
106 1.003659.000.00.00.H38 Cấp giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính viễn thông
107 1.003868.000.00.00.H38 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
108 1.011454.000.00.00.H38 Thủ tục cấp Giấy phép phân loại phim (thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Sở Văn hóa và Thể thao Điện ảnh
109 2.001631.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hóa
110 1.008895.000.00.00.H38 Thủ tục thông báo thành lập thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam Sở Văn hóa và Thể thao Thư viện
111 1.005126.000.00.00.H38 Cấp Giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng Đường sắt
112 1.009464.000.00.00.H38 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng Đường thủy nội địa
113 1.009465.000.00.00.H38 Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng Đường thủy nội địa
114 1.001035.000.00.00.H38 Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng Quản Lý Giao Thông
115 1.009988.000.00.00.H38 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng Hoạt động Xây dựng
116 1.010746.000.00.00.H38 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng Hoạt động Xây dựng
117 1.001777.000.00.00.H38 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng Quản Lý Người Lái
118 1.004987.000.00.00.H38 Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng Quản Lý Người Lái
119 1.001001.000.00.00.H38 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng Quản Lý Phương Tiện
120 1.001826.000.00.00.H38 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng Quản Lý Phương Tiện