CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2280 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 1.011349 Thủ tục hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước Thủy lợi
62 1.004918.000.00.00.H38 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ) Thủy sản
63 1.011348 Thủ tục hỗ trợ phát triển sản xuất nuôi cá lồng trên sông, hồ Thủy sản
64 1.008003.000.00.00.H38 Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính Trồng trọt
65 1.011336 Thủ tục hỗ trợ tích tụ đất đai Trồng trọt
66 2.001064.000.00.00.H38 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) Thú y
67 1.01135 Thủ tục hỗ trợ cơ sở giết mổ tập trung quy mô nhỏ Thú y
68 2.002311.000.00.00.H38 Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Quản lý hoạt động đối ngoại
69 1.005384.000.00.00.H38 Thủ tục thi tuyển công chức Công Chức Viên Chức
70 1.005394.000.00.00.H38 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Công Chức Viên Chức
71 1.003503.000.00.00.H38 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (cấp tỉnh) Tổ chức Phi chính phủ, tổ chức biên chế
72 1.009331.000.00.00.H38 Thủ tục hành chính thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức Phi chính phủ, tổ chức biên chế
73 1.009340.000.00.00.H38 Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức Phi chính phủ, tổ chức biên chế
74 1.010766 Tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai Thi đua khen thưởng
75 2.000449.000.00.00.H38 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thi đua khen thưởng