CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2280 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 2.000142.000.00.00.H38 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Thương mại
17 2.000309.000.00.00.H38 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Thương mại
18 2.000459.000.00.00.H38 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Thương mại
19 2.001624.000.00.00.H38 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Thương mại
20 1.004528.000.00.00.H38 Thủ tục công nhận điểm du lịch Du lịch
21 1.008027.000.00.00.H38 Thủ tục cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Du lịch
22 1.006388.000.00.00.H38 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục Giáo dục Trung học
23 2.002380.000.00.00.H38 Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế . Năng lượng nguyên tử
24 2.002384.000.00.00.H38 Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Năng lượng nguyên tử
25 2.002383.000.00.00.H38 Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Năng lượng nguyên tử
26 1.001716.000.00.00.H38 Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học & công nghệ
27 1.001786.000.00.00.H38 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ) Hoạt động khoa học & công nghệ
28 2.000212.000.00.00.H38 Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
29 2.000024.000.00.00.H38 Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh) Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa
30 2.002418.000.00.00.H38 Hỗ trợ tư vấn, công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa