CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 2387 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
2251 2.002036.000.00.00.H38 Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch
2252 2.002480.000.00.00.H38 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoài Giáo dục Trung học
2253 2.000587.000.00.00.H38 Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
2254 1.000844.000.00.00.H38 Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS Y tế dự phòng
2255 2.000954.000.00.00.H38 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Thanh tra
2256 1.006422.000.00.00.H38 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Y tế dự phòng
2257 1.010723.000.00.00.H38 Cấp giấy phép Môi trường Tài nguyên & môi trường
2258 2.000395.000.00.00.H38 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện Đất đai
2259 1.006425.000.00.00.H38 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Y tế dự phòng
2260 2.000984.000.00.00.H38 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh
2261 1.009478.000.00.00.H38 Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Lâm nghiệp
2262 1.000485.000.00.00.H38 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin Thể dục thể thao
2263 2.000968.000.00.00.H38 Cấp lại giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh
2264 2.002167.000.00.00.H38 Thủ tục thông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh Tôn giáo
2265 2.000184.000.00.00.H38 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Công thương