CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 2387 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
2221 1.003734.000.00.00.H38 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Thi, tuyển sinh
2222 1.006780.000.00.00.H38 Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng Khám, chữa bệnh
2223 1.005090.000.00.00.H38 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú Thi, tuyển sinh
2224 2.000552.000.00.00.H38 Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm Khám, chữa bệnh
2225 1.005098.000.00.00.H38 Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Thi, tuyển sinh
2226 1.000920.000.00.00.H38 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông Thể dục thể thao
2227 1.001801.000.00.00.H38 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao. Thể dục thể thao
2228 2.000559.000.00.00.H38 Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Khám, chữa bệnh
2229 1.005142.000.00.00.H38 Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông Thi, tuyển sinh
2230 1.000904.000.00.00.H38 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karate. Thể dục thể thao
2231 1.001138.000.00.00.H38 Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Khám, chữa bệnh
2232 2.001549.000.00.00.H38 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương Công nghiệp
2233 1.005095.000.00.00.H38 Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông Thi, tuyển sinh
2234 1.009811.000.00.00.H38 Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc Làm
2235 2.002188.000.00.00.H38 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng Thể dục thể thao