CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 2291 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
106 1.003659.000.00.00.H38 Cấp giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính viễn thông
107 BCVT_01 Cấp mới mã định danh điện tử cấp 3, 4 Sở Thông tin và Truyền thông TTHC Nội bộ
108 1.003868.000.00.00.H38 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
109 1.011454.000.00.00.H38 Thủ tục cấp Giấy phép phân loại phim (thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Sở Văn hóa và Thể thao Điện ảnh
110 2.001631.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hóa
111 1.008895.000.00.00.H38 Thủ tục thông báo thành lập thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam Sở Văn hóa và Thể thao Thư viện
112 1.011675.000.00.00.H38 Miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương Sở Xây dựng Giám định tư pháp
113 1.009988.000.00.00.H38 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III Sở Xây dựng Hoạt động Xây dựng
114 1.005126.000.00.00.H38 Cấp Giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang Sở Giao thông Vận tải Đường sắt
115 1.009464.000.00.00.H38 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa
116 1.009465.000.00.00.H38 Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa
117 1.002798.000.00.00.H38 Phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc Sở Giao thông Vận tải Quản Lý Giao Thông
118 1.001035.000.00.00.H38 Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý Sở Giao thông Vận tải Quản Lý Giao Thông
119 1.001777.000.00.00.H38 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Sở Giao thông Vận tải Quản Lý Người Lái
120 1.004987.000.00.00.H38 Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động Sở Giao thông Vận tải Quản Lý Người Lái