CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 2269 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
2236 1.004628.000.00.00.H38 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
2237 1.012084 Cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo đề nghị của cơ quan, tổ chức cá nhân Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
2238 1.012085 Hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc theo đơn đề nghị Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
2239 2.001628.000.00.00.H38 Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
2240 1.001523.000.00.00.H38 Bổ nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cấp Quận/huyện Y tế
2241 1.005398.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Cấp Quận/huyện Đất đai
2242 CTX_12 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân; công nhân viên chức quốc phòng; dân quân tự vệ trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975, có dưới 15 năm công tác đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối tượng còn sống) thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Quốc phòng. Cấp Quận/huyện Lao động thương binh & xã hội
2243 CTX_13 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân; công nhân viên chức quốc phòng; dân quân tự vệ trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975, đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối với đối tượng đã từ trần) do Bộ Quốc phòng giải quyết. Cấp Quận/huyện Lao động thương binh & xã hội
2244 COVID_04 Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 Cấp Quận/huyện Lao động thương binh & xã hội
2245 CTX_03 Giải quyết chế độ hỗ trợ và cấp " giấy chứng nhận " đối với người tham gia kháng chiến. Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài ủy quyền cho thân nhân ở trong nước kê khai, nhận chế độ Cấp Quận/huyện Lao động thương binh & xã hội
2246 CTX_04 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần, cấp "Giấy chứng nhận" đối với công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế Cấp Quận/huyện Lao động thương binh & xã hội
2247 CTX_05 Giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, nhập ngũ, tuyển dụng sau ngày 30/4/1975, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế có đủ từ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc Cấp Quận/huyện Lao động thương binh & xã hội
2248 CTX_06 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như dối với quân nhân, công an nhân dân; công nhân viên chức quốc phòng; dân quân tự vệ trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975, có dưới 15 năm công tác đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối tượng thuộc thẩm giải quyết của Bộ Quốc phòng) Cấp Quận/huyện Lao động thương binh & xã hội
2249 CTX_07 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như dối với quân nhân, công an nhân dân; công nhân viên chức quốc phòng; dân quân tự vệ trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975, đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối với đối tượng đã từ trần) do Bộ Quốc phòng giải quyết Cấp Quận/huyện Lao động thương binh & xã hội
2250 CTX_08 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành; cán bộ xã, phường, thị trấn; công an xã; thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975, đã thôi việc, đã về gia đình (đối tượng thuốc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh) Cấp Quận/huyện Lao động thương binh & xã hội