CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 2269 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
2221 1.010725.000.00.00.H38 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp Huyện) Cấp Quận/huyện Tài nguyên & môi trường
2222 1.011517.000.00.00.H38 Đăng ký khai thác sử dụng nước dưới đất Cấp Quận/huyện Tài nguyên & môi trường
2223 1.011518.000.00.00.H38 Trả lại giấy phép tài nguyên nước (cấp tỉnh) Cấp Quận/huyện Tài nguyên & môi trường
2224 1.004646.000.00.00.H38 Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
2225 1.001440.000.00.00.H38 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
2226 1.001455.000.00.00.H38 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
2227 1.001837.000.00.00.H38 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài (Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ) Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
2228 1.003275.000.00.00.H38 Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy (Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ) Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
2229 1.004503.000.00.00.H38 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
2230 1.004551.000.00.00.H38 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
2231 1.004572.000.00.00.H38 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
2232 1.004580.000.00.00.H38 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
2233 1.004594.000.00.00.H38 Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 -3 sao đối với cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch) Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
2234 1.004605.000.00.00.H38 Cấp giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
2235 1.004623.000.00.00.H38 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch