CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 190 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 CTHM_01 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Cấp Quận/huyện Công thương
2 CTHM_14 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Cấp Quận/huyện Công thương
3 GDH-37 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
4 GT_01 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Cấp Quận/huyện Giao thông vận tải
5 1.001612.000.00.00.H38 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Cấp Quận/huyện Kế hoạch & đầu tư
6 1.001776.000.00.00.H38 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Cấp Quận/huyện Lao động thương binh & xã hội
7 1.011606.000.00.00.H38 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm Cấp Quận/huyện Lao động thương binh & xã hội
8 COVID_01 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid-19 Cấp Quận/huyện Lao động thương binh & xã hội
9 LĐX_01 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật. Cấp Quận/huyện Lao động thương binh & xã hội
10 NVH_01 Thủ tục Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo Cấp Quận/huyện Nội vụ
11 NVH_14 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Cấp Quận/huyện Nội vụ
12 NVX_01 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Cấp Quận/huyện Nội vụ
13 TNMTH_01 Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường Cấp Quận/huyện Tài nguyên & môi trường
14 TTTTM_01 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Cấp Quận/huyện Thông tin truyền thông
15 1.001029.000.00.00.H38 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch