CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 25 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 TNX_01 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Tài nguyên & môi trường
2 NVH_12 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Nội vụ
3 TNX_02 Tham vấn Đề án bảo vệ môi trường Tài nguyên & môi trường
4 NVH_04 Thủ tục Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Nội vụ
5 1.000656.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký khai tử Tư pháp
6 NVX_06 Thủ tục Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Nội vụ
7 1.001199.000.00.00.H38 Thủ tục Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Nội vụ
8 NVX_07 Thủ tục Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Nội vụ
9 TPH_08 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Tư pháp
10 NVH_08 Thủ tục Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Nội vụ
11 LĐTBXHH_09 Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Lao động thương binh & xã hội
12 NVH_09 Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Nội vụ
13 LĐTBXHH_12 Thủ tục đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động - TBXH Lao động thương binh & xã hội
14 TNMTH_13 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đất đai
15 TPH_13 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Tư pháp