CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 96 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 DTX_01 Phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015 Cấp Quận/huyện Dân tộc
2 1.011606.000.00.00.H38 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm Cấp Quận/huyện Lao động thương binh & xã hội
3 MTX_01 Tham vấn ý kiến đánh giá tác động môi trường Cấp Quận/huyện Tài nguyên & môi trường
4 TTH_10 Thủ tục xử lý đơn cấp huyện Cấp Quận/huyện Thanh tra
5 2.001234.000.00.00.H38 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Cấp Quận/huyện Đất đai
6 1.011607.000.00.00.H38 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm Cấp Quận/huyện Lao động thương binh & xã hội
7 BTXHM_02 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Cấp Quận/huyện Lao động thương binh & xã hội
8 KT NN-01 Xác nhận bảng kê lâm sản Cấp Quận/huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
9 TTH_02 Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập Cấp Quận/huyện Thanh tra
10 BTXHM_03 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Cấp Quận/huyện Lao động thương binh & xã hội
11 NNH_03 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư). Cấp Quận/huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
12 MTX_03 Hòa giải tranh chấp đất đai Cấp Quận/huyện Tài nguyên & môi trường
13 TTH_03 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Cấp Quận/huyện Thanh tra
14 NNH_04 Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư) Cấp Quận/huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
15 DD_05 Thu hồi đất mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng Cấp Quận/huyện Đất đai