CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 94 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 DTX_01 Phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015 Dân tộc
2 MTX_01 Tham vấn ý kiến đánh giá tác động môi trường Tài nguyên & môi trường
3 TTH_10 Thủ tục xử lý đơn cấp huyện Thanh tra
4 2.001234.000.00.00.H38 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Đất đai
5 BTXHM_02 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Lao động thương binh & xã hội
6 KT NN-01 Xác nhận bảng kê lâm sản Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
7 TTH_02 Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập Thanh tra
8 BTXHM_03 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Lao động thương binh & xã hội
9 NNH_03 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư). Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
10 MTX_03 Hòa giải tranh chấp đất đai Tài nguyên & môi trường
11 TTH_03 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Thanh tra
12 NNH_04 Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư) Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
13 DD_05 Thu hồi đất mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng Đất đai
14 LĐH_05 Thủ tục: Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng) Lao động thương binh & xã hội
15 TTH_04 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Thanh tra