CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 207 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.000635.000.00.00.H38 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Tư pháp
2 1.001612.000.00.00.H38 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Kế hoạch & đầu tư
3 2.000720.000.00.00.H38 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Kế hoạch & đầu tư
4 1.001699.000.00.00.H38 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật Lao động thương binh & xã hội
5 2.001931.000.00.00.H38 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thông tin truyền thông
6 1.000954.000.00.00.H38 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa, thể thao và du lịch
7 1.000963.000.00.00.H38 Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Văn hóa, thể thao và du lịch
8 1.001029.000.00.00.H38 Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Văn hóa, thể thao và du lịch
9 1.009975.000.00.00.H38 Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Xây dựng
10 1.002425.000.00.00.H38 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Y tế
11 2.000528.000.00.00.H38 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Tư pháp
12 1.001653.000.00.00.H38 cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận khuyết tật Lao động thương binh & xã hội
13 1.001758.000.00.00.H38 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng hỗ trợ kinh phí chăm sóc nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nới cư trú trong cùng địa bàn, quận huyện thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lao động thương binh & xã hội
14 2.000343.000.00.00.H38 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội. Lao động thương binh & xã hội
15 2.001762.000.00.00.H38 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thông tin truyền thông