CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 27 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.005462.000.00.00.H38 Thủ tục phục hồi danh dự Cấp Quận/huyện Tư pháp
2 BTP-LCA-277242 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Tư pháp
3 2.000806.000.00.00.H38 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Tư pháp
4 1.001766.000.00.00.H38 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Tư pháp
5 2.000779.000.00.00.H38 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Tư pháp
6 1.000656.000.00.00.H38 Thủ tục Đăng ký khai tử Cấp Quận/huyện Tư pháp
7 1.001695.000.00.00.H38 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Tư pháp
8 2.001234.000.00.00.H38 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Cấp Quận/huyện Tài nguyên & môi trường
9 1.001669.000.00.00.H38 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Tư pháp
10 2.000748.000.00.00.H38 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Cấp Quận/huyện Tư pháp
11 LĐH_09 Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cấp Quận/huyện Lao động thương binh & xã hội
12 2.000424.000.00.00.H38 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Cấp Quận/huyện Tư pháp
13 2.000528.000.00.00.H38 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Tư pháp
14 1.000893.000.00.00.H38 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Cấp Quận/huyện Tư pháp
15 2.000513.000.00.00.H38 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Tư pháp