CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 85 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.003554.000.00.00.H38 Hòa giải tranh chấp đất đai Đất đai
2 DTH_01 Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản ĐBKK Dân tộc
3 NNH_01 Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
4 2.002400.000.00.00.H38 Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập Thanh tra
5 1.005462.000.00.00.H38 Thủ tục phục hồi danh dự Tư pháp
6 gfdgdfgd Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Tư pháp
7 NNH_02 Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
8 TTH_02 Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập Thanh tra
9 LĐTB&XH_016 Thủ tục đề nghị hưởng chế độ ưu đãi đối với “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Lao động thương binh & xã hội
10 LĐTB&XH_020 Thủ tục di chuyển và tiếp nhận hồ sơ đối với người có công Lao động thương binh & xã hội
11 LĐTB&XH_022 Cấp thẻ BHYT khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng BTXH. Lao động thương binh & xã hội
12 BNN-LCA-288291 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư). Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
13 2.002401.000.00.00.H38 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Thanh tra
14 BTP-LCA-277263 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Tư pháp
15 LĐTB&XH_012 Giải quyết thủ tục hưởng trợ cấp do thay đổi nơi cư trú nơi khác chuyển đến Lao động thương binh & xã hội