CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 146 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.009990.000.00.00.H38 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp) Hoạt động Xây dựng
2 1.010264.000.00.00.H38 Xác định xe thuộc diện không chịu phí, được bù trừ hoặc trả lại tiền phí đã nộp Đường bộ
3 1.005126.000.00.00.H38 Cấp Giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang Đường sắt
4 1.001035.000.00.00.H38 Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý Quản Lý Giao Thông
5 1.009988.000.00.00.H38 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III Hoạt động Xây dựng
6 1.001777.000.00.00.H38 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Quản Lý Người Lái
7 1.004987.000.00.00.H38 Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động Quản Lý Người Lái
8 1.001001.000.00.00.H38 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo Quản Lý Phương Tiện
9 1.001826.000.00.00.H38 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Quản Lý Phương Tiện
10 1.000703.000.00.00.H38 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Quản Lý Vận Tải
11 1.005210.000.00.00.H38 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác Đường bộ
12 1.005058.000.00.00.H38 Gia hạn Giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang Đường sắt
13 1.009444.000.00.00.H38 Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa Đường thủy nội địa
14 1.000314.000.00.00.H38 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ Quản Lý Giao Thông
15 1.002030.000.00.00.H38 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Quản Lý Phương Tiện