CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 21 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.002181.000.00.00.H38 Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Luật Sư
2 2.002039.000.00.00.H38 Nhập quốc tịch Việt Nam Quốc tịch
3 2.000829.000.00.00.H38 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
4 2.001687.000.00.00.H38 Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
5 2.000815.000.00.00.H38 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
6 1.003160.000.00.00.H38 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (chuẩn) Nuôi con nuôi
7 2.002349.000.00.00.H38 Thủ tục Xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi Nuôi con nuôi
8 1.004583.000.00.00.H38 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Giao Dịch Bảo Đảm
9 2.000596.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
10 1.001696.000.00.00.H38 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Giao Dịch Bảo Đảm
11 1.003625.000.00.00.H38 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký Giao Dịch Bảo Đảm
12 1.003688.000.00.00.H38 Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu Giao Dịch Bảo Đảm
13 1.003862.000.00.00.H38 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Giao Dịch Bảo Đảm
14 2.000801.000.00.00.H38 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Giao Dịch Bảo Đảm
15 1.000655.000.00.00.H38 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Giao Dịch Bảo Đảm