CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 55 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.002475.000.00.00.H38 Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ Đo đạc, bản đồ và viễn thám
2 1.004237.000.00.00.H38 Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường (cấp tỉnh) Khai thác và sử dụng thông tin, tài liệu
3 1.008392 Xét, công bố Giải thưởng môi trường tỉnh Lào Cai Môi trường
4 1.010728.000.00.00.H38 Cấp đổi giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) Môi trường
5 1.004228.000.00.00.H38 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Tài nguyên nước
6 1.010729.000.00.00.H38 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) Môi trường
7 1.001039.000.00.00.H38 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (TTHC cấp tỉnh) Đất đai
8 1.004481.000.00.00.H38 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản Khoáng sản
9 1.005408.000.00.00.H38 Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh) Khoáng sản
10 1.004688.000.00.00.H38 Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 Đất đai
11 2.001814.000.00.00.H38 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh) Khoáng sản
12 1.001007.000.00.00.H38 Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (TTHC cấp tỉnh) Đất đai
13 1.000824.000.00.00.H38 Cấp lại giấy phép tài nguyên nước (TTHC cấp tỉnh) Tài nguyên nước
14 1.004122.000.00.00.H38 Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Tài nguyên nước
15 1.004135.000.00.00.H38 Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản (cấp tỉnh) Khoáng sản