CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 4 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.003984.000.00.00.H38 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật - giải quyết tại CQ BVTV Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bảo vệ thực vật
2 1.002338.000.00.00.H38 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh - giải quyết tại cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thú y
3 1.000045.000.00.00.H38 Xác nhận bảng kê lâm sản - tiếp nhận hồ sơ tại Cơ quan Kiểm lâm sở tại (cấp huyện) - 503/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm nghiệp
4 2.000873.000.00.00.H38 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Giải quyết tại cơ quan thú y) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thú y