CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 26 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.011346 Thủ tục hỗ trợ sản xuất giống vật nuôi (sản xuất giống trâu, bò; cơ sở chăn nuôi lợn nái sinh sản tập trung; sản xuất giống gia cầm) Chăn nuôi
2 1.011351 Thủ tục hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
3 1.011344 Thủ tục hỗ trợ cơ sở chế biến, bảo quản nông sản Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
4 1.011349 Thủ tục hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước Thủy lợi
5 1.011348 Thủ tục hỗ trợ phát triển sản xuất nuôi cá lồng trên sông, hồ Thủy sản
6 1.011336 Thủ tục hỗ trợ tích tụ đất đai Trồng trọt
7 1.01135 Thủ tục hỗ trợ cơ sở giết mổ tập trung quy mô nhỏ Thú y
8 1.011347 Thủ tục hỗ trợ xây dựng mới cơ sở chăn nuôi lợn đực để khai thác, truyền tinh nhân tạo Chăn nuôi
9 1.011345 Thủ tục hỗ trợ kinh phí cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
10 1.011337 Thủ tục hỗ trợ phát triển vùng trồng chè nguyên liệu chất lượng cao Trồng trọt
11 1.011338 Thủ tục hỗ trợ phát triển vùng sản xuất cây dược liệu (trừ dược liệu quý) Trồng trọt
12 1.011339 Thủ tục hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Trồng trọt
13 1.011335 Thủ tục hỗ trợ lãi suất vốn vay Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
14 1.01134 Thủ tục hỗ trợ dự án trồng cây ăn quả Trồng trọt
15 1.011341 Thủ tục hỗ trợ phát triển sản xuất cây trồng chủ lực của địa phương Trồng trọt