CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 79 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.000024.000.00.00.H38 Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh) Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa
2 2.002418.000.00.00.H38 Hỗ trợ tư vấn, công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa
3 1.009665.000.00.00.H38 Thủ tục cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
4 1.005125.000.00.00.H38 Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của liên hiệp Hợp tác xã
5 1.010026.000.00.00.H38 Thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
6 1.010031.000.00.00.H38 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
7 2.001610.000.00.00.H38 Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
8 1.000016.000.00.00.H38 Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh) Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa
9 2.002013.000.00.00.H38 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của liên hiệp Hợp tác xã
10 1.010030.000.00.00.H38 Cấp đổi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
11 2.001583.000.00.00.H38 Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
12 2.000005.000.00.00.H38 Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh) Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa
13 1.005064.000.00.00.H38 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của liên hiệp Hợp tác xã
14 1.010029.000.00.00.H38 Thông báo về việc sáp nhập công ty trong trường hợp sau sáp nhập công ty, công ty nhận sáp nhập không thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
15 2.001199.000.00.00.H38 Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp