CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 3 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.008027.000.00.00.H38 Thủ tục cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Du lịch
2 1.008028.000.00.00.H38 Thủ tục cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Du lịch
3 1.008029.000.00.00.H38 Thủ tục cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Du lịch