CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 191 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 HDXD-04 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (do lỗi của cơ quan cấp) Hoạt động Xây dựng
2 TC_0001 Xác định xe thuộc diện không chịu phí, được bù trừ hoặc trả lại tiền phí đã nộp Đường bộ
3 QLDS_0001 Cấp Giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang Đường sắt
4 QLGT-01 Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý Quản Lý Giao Thông
5 HDXD-01 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu Hoạt động Xây dựng
6 NL_001 Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe ô tô Quản Lý Người Lái
7 QLNL18 -DM Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động Quản Lý Người Lái
8 PTM_01 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Quản Lý Phương Tiện
9 PT_001 Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo Quản Lý Phương Tiện
10 QLVT-01 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Quản Lý Vận Tải
11 TC_0002 Hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng để đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phụ vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo quy định tại Khoản 3 Điều 4, Khoản 3 Điều 5 Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Đường bộ
12 QLDS_0002 Gia hạn Giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang Đường sắt
13 DTNDM-02 Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa Đường thủy nội địa
14 DTNDM-01 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa
15 QLGT-02 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ Quản Lý Giao Thông