CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 6 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.000627.000.00.00.H38 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật
2 1.000614.000.00.00.H38 Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật
3 1.000588.000.00.00.H38 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật
4 1.000404.000.00.00.H38 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật
5 1.000426.000.00.00.H38 Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật
6 1.000390.000.00.00.H38 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật