CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 129 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 2.000206.000.00.00.H38 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Cấp Xã/Phường/Thị trấn Công thương
2 1.003554.000.00.00.H38 Hòa giải tranh chấp đất đai Cấp Xã/Phường/Thị trấn Đất đai
3 2.002165.000.00.00.H38 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Đất đai
4 2.001711 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật ( cấp xã ) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Giao thông vận tải
5 2.002516 Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch Cấp Xã/Phường/Thị trấn Tư pháp
6 2.002228.000.00.00.H38 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Cấp Xã/Phường/Thị trấn Kế hoạch & đầu tư
7 1.001699.000.00.00.H38 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật. Cấp Xã/Phường/Thị trấn Lao động thương binh & xã hội
8 1.011606.000.00.00.H38 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm Cấp Xã/Phường/Thị trấn Lao động thương binh & xã hội
9 1.004946 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em ( cấp xã ) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Lao động thương binh & xã hội
10 1.001055.000.00.00.H38 Thủ tục Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Cấp Xã/Phường/Thị trấn Nội vụ
11 2.000509.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Cấp Xã/Phường/Thị trấn Nội vụ
12 1.006344 Thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Cấp Xã/Phường/Thị trấn Tài chính
13 1.010736.000.00.00.H38 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Cấp Xã/Phường/Thị trấn Tài nguyên & môi trường
14 1.008603 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Cấp Xã/Phường/Thị trấn Tài nguyên & môi trường
15 1.008838.000.00.00.H38 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích (Cấp Xã) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Tài nguyên & môi trường